Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Thị Kim Ngọc

  • Học hàm, học vị: Bác sĩ chuyên khoa I
  • Nơi công tác: Khoa Lâm sàng 1, Bệnh viện Da Liễu TP.Hồ Chí Minh

DANH SÁCH BÀI VIẾT

Điều trị vảy nến ở trẻ em

Điều trị vảy nến ở trẻ em có khác gì so với điều trị vảy nến ở

BSCKI. Phạm Thị Kim Ngọc

Khoa Lâm sàng 1, Bệnh viện Da Liễu TP.Hồ Chí Minh

Điều trị vảy nến ở phụ nữ có thai

Trị vảy nến ở phụ nữ có thai bằng phương pháp nào để kiểm soát được

BSCKI. Phạm Thị Kim Ngọc

Khoa Lâm sàng 1, Bệnh viện Da Liễu TP.Hồ Chí Minh