Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Nhật Nguyên

  • Học hàm, học vị: Bác sĩ chuyên khoa I
  • Nơi công tác: Phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện Da Liễu TP. Hồ Chí Minh

DANH SÁCH BÀI VIẾT