Thạc sĩ Bác sĩ Phạm Thị Uyển Nhi

  • Học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ
  • Nơi công tác: Bệnh viện Da Liễu TP.Hồ Chí Minh
  • Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng phòng Phòng Kế Hoạch tổng hợp

DANH SÁCH BÀI VIẾT

Bệnh vảy nến biểu hiện như thế nào?

Bệnh vảy nến biểu hiện như thế nào? Hay triệu chứng vảy nến là gì? Đó là

ThS.BS. Phạm Thị Uyển Nhi

Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện Da Liễu TP.HCM

Liệu pháp ánh sáng trong điều trị vảy nến

Liệu pháp ánh sáng (Quang trị liệu) là một trong những lựa chọn đầu tay

ThS.BS. Phạm Thị Uyển Nhi

Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện Da Liễu TP.HCM

Kiểm soát stress cho người bệnh vảy nến

Stress, lo lắng, căng thẳng ảnh hưởng người bệnh vảy nến theo 4 cách sau:

ThS.BS. Phạm Thị Uyển Nhi

Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện Da Liễu TP.HCM